vrijdag 17 februari 2012

Amarantis is uitgebloeid

In 2008 nam ik - na 25 jaar - afscheid van de Amarantis Onderwijsgroep. Deze onderwijsmoloch (30.000 leerlingen in het mbo en vo) kwam kortgeleden - terecht - negatief in het nieuws. Wegens wanbeheer was er een miljoenentekort en er moesten minstens 200 banen uit. Van bevriende oud-collega's begreep ik dat alle medewerkers een zwijgplicht opgelegd hadden gekregen (!). Met terugwerkende kracht wond ik me zo op over de teloorgang van deze onderwijsfabriek die velen (behalve de raad van toezicht en het enig overgebleven lid van het college van bestuur) aan zagen komen, dat ik besloot een ingezonden stuk naar de Volkskrant te sturen. Afgelopen woensdag werd dit artikel, met als kop 'Megascholen hebben hun beste tijd gehad', geplaatst in de rubriek Opinie & Debat.


Volkskrant 15 februari 2012


Toeval bestaat niet. Nog diezelfde dag werd door bemiddeling van de minister zelf een interimmanager benoemd: Marcel Wintels, voorzitter van het college van bestuur van Fontys Hogescholen. Deze liet er geen gras over groeien. "Amarantis is één bak ellende", zei hij in het Parool. Defuseren was volgens hem de enige oplossing. Heel Amarantis wordt nu ontmanteld; er moeten zes à acht levensvatbare scholengroepen overblijven. 
De naam Amarantis is afgeleid van amarant, dat staat voor eeuwige groei en bloei. Deze Amarantis is nu echter definitief uitgebloeid.

Zowel op scholen van Amarantis als op mijn huidige (kleinschalige) RSG in Ter Apel werd positief gereageerd op mijn artikel. En ook via andere - veelal digitale - kanalen kreeg ik hartverwarmende reacties. 
Marcel Wintels, de troubleshooter, reageerde op twitter:  "Conclusie Hans ter Heijden te generiek. Ook goede voorbeelden van grote scholen. Maar Amarantis inderdaad vb van bestuurlijk wanconstruct."  (Fontys, waar hij de baas is, heeft 40.000 studenten...)