Publicaties

Boeken/bundels

Ter Apel zien en dan sterven. Wandelverhaal over de Groninger jaren van dichter Kees Stip, Uitgeverij Vliedorp, 54 pagina's, Houwerzijl 2015 (uitverkocht).
Poëzie in steen. Een wandeling langs gebeeldhouwde gedichten door de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Voorwoord door Wim Hazeu. (Gedicht Wat blijft en begeleidende teksten.) Kunsthuys by Duurstede, 60 pagina's, Wijk bij Duurstede 1999.Geef bedrijfsethiek een plaats (auteur van het hoofdstuk Bedrijfsethiek als mission en als onderwijspraktijk),
144 pagina's, Centrum voor levensbeschouwing en ethiek / Uitgeverij Damon, Best 1993.
     In opdracht:

Met hart en ziel. 25 ASA-medewerkers met hart voor onderwijs (drie interviews), 80 pagina's, ROC ASA, Amersfoort 2006.
Babylon United. Opstellen over gastvrijheid en cultuurverschillen (eindredactie), Christelijke Hogeschool Nederland (nu Stenden Hogeschool), 176 pagina's, Leeuwarden 2005.Scholen in beweging. Schetsen bij het eerste lustrum van ROC ASA (1997-2002) (auteur), 86 pagina's, ROC ASA, Amersfoort 2003.
Baken in de buurt. Vijf jaar schoolwinkel 'De Binnenloper' op Kanaleneiland in Utrecht (1998-2003), (titel, nawoord en omslagtekst), 40 pagina's, ASA Reeks, ROC ASA, Amersfoort 2003.

Enkele opinieartikelen

-    'Jaag die gretige energiecowboys weg!'
     Dagblad van het Noorden, 8 augustus 2019
     Het veel bezongen landschap van Westerwolde wordt bedreigd, omdat de overheid de regie
     bij de energietransitie overlaat aan de markt.
   
-    Wordt Westerwolde wel echt Cittaslow?
     Dagblad van het Noorden, 17 november 2017 
     De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde zijn trots op het internationale keurmerk
     Cittaslow. Maar vooral Vlagtwedde is vaak nog een ordinaire technocratie.
     Het roer moet dus om, wil na de herindeling de nieuwe gemeente Westerwolde écht
     Cittaslow zijn!
   
  'Bezinning in getijdenklooster voor protestanten is maar surrogaat'
     Trouw, 20 september 2016
     De PKN wil een getijdenklooster beginnen, 'in the cloud' nog wel. Dat werkt niet.
     Het wordt een nepklooster.

-    'Als Plasterk zijn plannen doorzet, vindt hij zijn Waterloo in Westerwolde'
     De Volkskrant, 17 februari 2014
     Artikel over de waanzin om in Groningen gemeenten (zonodig gedwongen) te laten
     fuseren tot megagemeenten van 100.000 inwoners. Pleidooi voor één gemeente
     Westerwolde (Bellingwedde en Vlagtwedde, ca. 25.000 inwoners). Cittaslow!

-    'Opheffen kleine school slaat de ziel uit het dorp'
     De Volkskrant, 1 maart 2013
     Pleidooi om kleine scholen te behouden. Zeker in krimpgebieden.

-    'Dat is nait verkeerd, meneer'
     Trouw, 14 oktober 2012
     Een noodkreet om het vak culturele kunstzinnige vorming (ckv) te redden. Minister Marja
     van Bijsterveldt (CDA, Onderwijs) wilde dit afschaffen.

 -   'Megascholen hebben hun beste tijd gehad'
     De Volkskrant, 15 februari 2012
     Artikel over de voorspelbare teloorgang van onderwijsfabriek Amarantis. Kort daarna
     viel deze echt om.

Artikelen, interviews

Zomernummer 2019
Eerder voornamelijk gepubliceerd in onderwijsbladen, sinds eind 2014 in o.a. Terra Westerwolda, het drie keer per jaar verschijnende tijdschrift van de Historische Vereniging Westerwolde.

In dit blad (waarvan ik sinds 2016 hoofd- en eindredacteur ben) publiceer ik vooral interviews. Ook schrijf ik artikelen over vooral culturele onderwerpen (o.a. literatuur). 
Columns

-   In de jaren rond de eeuwwisseling (series) columns gepubliceerd in: Wenakker ('Droom
    & Daad'), Nieuwsbrief GroenLinks Vlagtwedde ('Berichten uit het Weenderveld')
    en in het maandblad Kunstwijzer ('Ja, Kunst!').
-   Ook stonden er columns in onderwijsbladen en zo af en toe elders, o.a. in het tijdschrift 
    Noorderbreedte.
    Voorbeeld column: Rabo in de Volkskrant (ook gepubliceerd in Nieuwsblad van
    het Noorden en Algemeen Dagblad ).

Korte verhalen

-   Enkele zijn in de jaren negentig gepubliceerd in Koren op de molen ('Der gaten gatst') en
    Jazz-time ('Jazz').  Verhalen (en gedichten) worden incidenteel voorgedragen op literaire 
    podia, o.a. in het literair-muzikale programma 'Leerling & Meester', samen met zanger-
    gitarist Mark Schimmel.