woensdag 23 mei 2012

Bloeiende kaarsen


Terwijl de mussen dood van het dak vallen, 
doorstaan de bloeiende 'kaarsen'
van de kastanjes fier de hitte.

maandag 21 mei 2012

Laatste papieren Tzum

De Volkskrant (Boeken), 19 mei 2012
Eindelijk was daar dan de laatste papieren versie van het literaire tijdschrift Tzum. Deze had eind vorig jaar al moeten verschijnen, maar nadat de redactie in een zeer onbewaakt ogenblik het onbezonnen besluit had genomen ermee te stoppen ('omdat de digitale Tzum het zo goed deed'), was de animo om het allerlaatste nummer samen te stellen kennelijk verdwenen en schoof men de uitgave hiervan alsmaar voor zich uit.

Horizon
Ik ben niet de enige die het betreurt dat het nu definitief voorbij is met de papieren Tzum, zo blijkt uit bovenstaand berichtje in De Volkskrant. Ook zkv-schrijver A.L. Snijders, net als Arthur Japin vaste medewerker van Tzum, was er niet blij mee. Hij schreef me:  "ik heb geprobeerd ze op andere gedachten te brengen, maar de papieren tzum vloog van me weg over de horizon".

donderdag 10 mei 2012

Nerf

'Nerf' (foto: Herman Janssen)

Het gebeurt zelden of nooit dat je tussen cijferlijsten en prozaïsche instructies voor de surveillance bij het Centraal Schriftelijk Eindexamen ('het is niet toegestaan om tijdens het surveilleren andere werkzaamheden te verrichten') in je postvak poëtische parels aantreft.

Ontroerende nostalgie
Toch overkwam het mij deze week. Collega Herman Janssen had er zijn debuutbundel 'Nerf', gewikkeld in proefwerkpapier (we blijven schoolmeesters), in gelegd. In de bundel tien gedichten. Mooie, licht melancholische verzen, die vaak van een ontroerende nostalgie getuigen. 
Tijdens het lezen verbeeldde ik mij dat ik op de achtergrond zacht de pianomuziek hoorde van de Lyriske Stykker van Edvard Grieg. Ook waren er associaties met het gedicht Zwerversliefde - 'Laten we zacht zijn voor elkander, kind' - van de Prins der Nederlandse dichters, Adriaan Roland Holst. 

Dit is een bundel met verstilde, maar veelzeggende poëzie. Lees maar, bijvoorbeeld het titelgedicht:

Nerf

Altijd bezig
lijm ik de stukken
van de toen in onmacht 
gebroken dagen

Zichtbaar nu de lijnen
in het geplakte gezicht;
nerven van een blad
dat machteloos
toch ooit moet onthechten
van de al dode boom.

Herman Janssen
Triona Pers
'Nerf' is een prachtige bibliofiele uitgave, door Dick Ronner met de hand gezet uit de Garamont. Voor omslag en titelpagina zijn de De Roos Romein en de Bononi gebruikt. Op het omslag een linosnede van Ina Fekken. 
De bundel is uitgegeven door Triona Pers in Houwerzijl, waar hij ook (voor slechts € 11,00) te bestellen is. Inmiddels uitverkocht!

Op Noorderzonfoto zijn meer gedichten én foto's van Herman Janssen te vinden.