woensdag 31 oktober 2012

Vaarwel GroenLinks

(Open) brief aan het interimbestuur van GroenLinks

Onderwerp: opzegging lidmaatschap

Geachte leden van het bestuur,

Hierbij zeg ik mijn lidmaatschap van GroenLinks per direct op. 
Sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw ben ik lid van de partij (aanvankelijk de PPR). Ik ben dan ook niet over één nacht ijs gegaan bij het nemen van dit ingrijpende besluit. Als lid en vooral ook vijf jaar als raadslid in Wijk bij Duurstede heb ik mij altijd met passie ingezet voor de groene en linkse idealen.

Het is een complex van factoren dat mij tot dit besluit heeft laten komen. Kunduz, de affaire Peters, de gedoogvergunning voor Essent / RWE voor de kolencentrale in de Eemshaven (nota bene verleend door een GL-gedeputeerde!) zijn er enkele van. Voor een toelichting verwijs ik gemakshalve naar de brieven die het bestuur van GroenLinks Vlagtwedde onlangs naar het landelijk bestuur en de evaluatiecommissie heeft gestuurd. Ik ondersteun deze van harte.

Afgezien van deze concrete punten, is GroenLinks naar mijn mening bovendien te liberaal, te randstedelijk en – bij tijd en wijle – ook te arrogant geworden. Rond de verkiezingen heeft bovendien een aantal onbekwame en egoïstische lieden als Weening (maar met haar het hele bestuur) en Dibi er helemaal een bende van gemaakt.

Dat de partij helemaal van God (lees: het geloof in een schonere en rechtvaardigere wereld) los is, blijkt wel uit het feit dat nota bene GroenLinks voorstander is van koopzondagen en dat Liesbeth van Tongeren op de website van de partij met droge ogen zegt: “Openstelling op zondag maakt het voor alleenstaanden en tweeverdieners makkelijker hun boodschappen te doen.”  Consumeerderen in plaats van consuminderen! Dagelijks kan iedereen tot ver na werktijd boodschappen doen. Mag er dan niet één dag zijn voor bezinning, natuurbeleving, sport, sociale contacten, cultuur? En wie delft het onderspit? De kleine ondernemer. Ik vind het ronduit schandalig dat een partij die zegt op te komen voor de zwakkeren, zo’n neo-liberaal standpunt durft in te nemen.

Met het opzeggen van mijn lidmaatschap wil ik een signaal afgeven. Het signaal dat de partij niet langer haar uitgangspunten moet verloochenen. Net als bij het CDA zie je nu wat de desastreuze gevolgen zijn. Pas als GroenLinks weer stáát voor haar idealen, zal ik overwegen als lid terug te keren.

Tenslotte wens ik iedereen die de partij weer op koers wil brengen veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,
 
Hans ter Heijden

dinsdag 23 oktober 2012

... en zong de sterren van de veenkoloniale hemel

In het mistroostige dorpshart van Stadskanaal ligt, te midden van kille wolkenkrabbers, aan een kaal, tochtig plein een 'hof der muzen': Theater Geert Teis. Wie alle - door een megalomaan gemeentebestuur  opgeworpen - barrières genomen heeft en eenmaal in het knusse theater zit, laat de verbeelding aan de macht komen en laaft zich aan de schone kunsten.

 
Zoals onlangs bij De Nieuwe Snaar, of afgelopen zaterdag, toen ik hier getuige was van een optreden van Liesbeth List. Deze grande dame van het chanson zong de sterren van de veenkoloniale hemel, begeleid door begenadigde musici. Het was een voorstelling in het kader van haar afscheidstournee. Net als van Françoise Hardy en Jacques Brel ben ik al vanaf mijn jonge jaren fan van haar. Inmiddels is ze 70 jaar en vindt ze het mooi geweest. Jammer.

Laat me, Vivre! 
Het concert was een terugblik op haar veelbewogen carrière. Zo zong ze chansons van Brel en Edith Piaf, enkele indrukwekkende liederen uit de Mauthausen Cyclus op muziek van Mikis Theodorakis en was het - begrijpelijk en terecht - vooral ook een hommage aan zangpartner Ramses Shaffy. Mooi was het filmpje over Shaffy aan het eind van zijn leven. Hij zingt 'Laat me' en Liesbeth List - live - 'Vivre'.  Bijna als een 'Sammy' kijkt ze eerbiedig omhoog naar de filmbeelden van Ramses. Ontroerend en hartverwarmend.

Kijk en luister hier naar 'Laat me' / 'Vivre' door het trio Alderliefste, samen met Ramses Shaffy en Liesbeth List:

donderdag 18 oktober 2012

Belevingstocht in Bourtange

Leerlingen van V4 (her)ontdekken Bourtange

CULTURELE KUNSTZINNIGE VORMING IN DE PRAKTIJK
Leerlingen van RSG Ter Apel maken ckv-belevingstocht in Bourtange 

Woensdag 17 oktober maakten de leerlingen van havo-4 en vwo-4 van RSG Ter Apel een belevingstocht door Bourtange. Dit gebeurde in het kader van het vak culturele kunstzinnige vorming (ckv) dat dit jaar de vesting als thema heeft gekozen. 
Vanuit de verschillende kunstdisciplines (als drama, tekenen, fotografie, creatief schrijven) kregen de vijf groepen onderweg opdrachten. Ook waren er medewerkers van de vesting aanwezig om de leerlingen te informeren over de synagoge, de Baracquen en de kanonnen. Zo deden de leerlingen inspiratie op waarmee ze tijdens de ckv-lessen gedurende de rest van het cursusjaar aan de slag kunnen. In juli 2013 vinden – vanzelfsprekend ook in Bourtange – de eindpresentaties plaats. 

Hieronder een foto-impressie. 

Bij beeldende vorming kregen de leerlingen een 'verrassingstasje' mee, met daarin onder meer een camera en een spiegeltje... Doel: (anders) leren kijken naar Bourtange!

 
 
Vlakbij de molen werden met veel enthousiasme toneelopdrachten uitgevoerd:

 
 
 

Een van de hostesses vertelt over de Baracquen:

 
 

Bij het Kruithuis moest bij mijn onderdeel - creatief schrijven - een slogan voor de vesting Bourtange worden geschreven én voorgedragen:

 
 

Een selectie van de geschreven - en voorgedragen - slogans:

Bourtange, doar bist doe nait bange 
Astrid, Ashley, Maurice, Rik en Anne uit H4a

Bourtange, de ster van Groningen!
Michelle, Dana, Claudia (V4) én Daan en Andries (H4b)

Onverslaanbaar en klein, Bourtange is waar je moet zijn!
Amy, Kevin, Bram, Jesse en Rick (H4a)

Tenslotte een heel romantische:

Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, 
Bourtange, dat is echt iets voor jou...
Pascal, Wesley en Fabian (V4)


De kruitspecialisten informeerden de leerlingen over de kanonnen:
 
  
Boeiende informatie over de synagoge van Bourtange:

 
 
Bij het Houten Paard kregen de leerlingen een spannende fotografie-opdracht:

 
(klik eventueel op de foto's om deze te vergroten)

Voor meer foto's zie het weblog CKV Creatief Schrijven RSG

zaterdag 13 oktober 2012

'Dat is nait verkeerd, meneer'

Trouw, zaterdag 13 oktober 2012
Lees hier mijn reactie op de onzalige plannen om het vak culturele kunstzinnige vorming als verplicht eindexamenvak in de bovenbouw van havo en vwo te schrappen.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten. Of lees het artikel op de website van Trouw.

dinsdag 2 oktober 2012

Het Orakel van Sellingen zwijgt

Onze actie is geslaagd! Het Orakel van Sellingen zwijgt inmiddels. In alle talen. Sterker nog, toen ik vanmiddag bij het Theater van de Natuur was, bleek het ongewenste audio-object totaal verdwenen. Zand erover. De dichters en de dieren zijn weer onder elkaar en de stilte wordt niet meer verstoord door een niet te stuiten, blikken stem van een verdwaalde dijkgraaf.

Alles van waarde is weerloos
Mijn weblog had de afgelopen dagen een record aantal pageviews (zo'n 175 per dag, erg veel voor 'langzame opmerkingen in een snelle tijd'); vele adhesiebetuigingen volgden. Dank aan allen. De gedichtentrap in het Theater van de Natuur is weer helemaal de creatie van Adriaan Nette! Terecht.
'Alles van waarde is weerloos' dichtte Lucebert. Dat moet dus beschermd worden, zo is ook nu weer gebleken. Het maakt me gelukkig dat er nog velen met mij zijn die dit beamen.

Het ongewenste audio-object is verdwenen. Zand erover!