woensdag 31 oktober 2012

Vaarwel GroenLinks

(Open) brief aan het interimbestuur van GroenLinks

Onderwerp: opzegging lidmaatschap

Geachte leden van het bestuur,

Hierbij zeg ik mijn lidmaatschap van GroenLinks per direct op. 
Sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw ben ik lid van de partij (aanvankelijk de PPR). Ik ben dan ook niet over één nacht ijs gegaan bij het nemen van dit ingrijpende besluit. Als lid en vooral ook vijf jaar als raadslid in Wijk bij Duurstede heb ik mij altijd met passie ingezet voor de groene en linkse idealen.

Het is een complex van factoren dat mij tot dit besluit heeft laten komen. Kunduz, de affaire Peters, de gedoogvergunning voor Essent / RWE voor de kolencentrale in de Eemshaven (nota bene verleend door een GL-gedeputeerde!) zijn er enkele van. Voor een toelichting verwijs ik gemakshalve naar de brieven die het bestuur van GroenLinks Vlagtwedde onlangs naar het landelijk bestuur en de evaluatiecommissie heeft gestuurd. Ik ondersteun deze van harte.

Afgezien van deze concrete punten, is GroenLinks naar mijn mening bovendien te liberaal, te randstedelijk en – bij tijd en wijle – ook te arrogant geworden. Rond de verkiezingen heeft bovendien een aantal onbekwame en egoïstische lieden als Weening (maar met haar het hele bestuur) en Dibi er helemaal een bende van gemaakt.

Dat de partij helemaal van God (lees: het geloof in een schonere en rechtvaardigere wereld) los is, blijkt wel uit het feit dat nota bene GroenLinks voorstander is van koopzondagen en dat Liesbeth van Tongeren op de website van de partij met droge ogen zegt: “Openstelling op zondag maakt het voor alleenstaanden en tweeverdieners makkelijker hun boodschappen te doen.”  Consumeerderen in plaats van consuminderen! Dagelijks kan iedereen tot ver na werktijd boodschappen doen. Mag er dan niet één dag zijn voor bezinning, natuurbeleving, sport, sociale contacten, cultuur? En wie delft het onderspit? De kleine ondernemer. Ik vind het ronduit schandalig dat een partij die zegt op te komen voor de zwakkeren, zo’n neo-liberaal standpunt durft in te nemen.

Met het opzeggen van mijn lidmaatschap wil ik een signaal afgeven. Het signaal dat de partij niet langer haar uitgangspunten moet verloochenen. Net als bij het CDA zie je nu wat de desastreuze gevolgen zijn. Pas als GroenLinks weer stáát voor haar idealen, zal ik overwegen als lid terug te keren.

Tenslotte wens ik iedereen die de partij weer op koers wil brengen veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,
 
Hans ter Heijden