donderdag 18 april 2013

Kees Stip en Veenendaal

Gisteren voerde Kees Stip mij naar zijn geboorteplaats Veenendaal. Twee jaar geleden bezocht ik in de fraaie Cultuurfabriek een expositie over zijn leven en werk. Het was toen tien jaar geleden dat hij was overleden. Ter gelegenheid van zijn 100e geboortedag (25 augustus a.s.) wil ik de collectie graag in Sellingen - waar Stip de laatste 23 jaar van zijn leven woonde - exposeren.

 Was de Cultuurfabriek twee jaar geleden nog omgeven door 
bouwputten, inmiddels nadert de centrumuitbreiding haar voltooiing
en ligt het gebouw aan een heus plein, het Kees Stipplein. 

Door Nathalie Kriek, de conservator van het Historisch Museum Viseum, werd ik hartelijk ontvangen en zij zegde mij meteen toe dat ik de collectie in bruikleen kon krijgen. Ook ontmoette ik Mats Beek, stadsdichter van Veenendaal én de grote stimulator van Stip in deze plaats. Van hem kreeg ik een lesbrief en een fraai boekje met door leerlingen in het voortgezet onderwijs geschreven gedichten à la Stip. Samen met Nathalie en Mats bezocht ik nog even een kleine expositie over straatnamen in het centrum van Veenendaal. Vanzelfsprekend ontbrak het Kees Stipplein niet!

Nathalie Kriek (links) en Mats Beek bij de vitrine over 
Kees Stip met onder meer zijn typemachine en loep.

Daarna leidde collega Nederlands Mats Beek (Rembrandt College) me rond door de binnenstad van wat in mijn herinnering (ik werkte eind jaren zeventig op het Christelijk Lyceum in Veenendaal) een dorp was. 't Veen is echter opgestoten in de vaart der volkeren én er heeft een culturele revolutie plaatsgevonden. Begin jaren tachtig verrees Theater De Lampegiet en nu is De Cultuurfabriek alweer enige jaren volop in bedrijf. En overal in het centrum gevelgedichten, natuurlijk van Kees Stip, maar ook van anderen. Ook van Mats Beek wordt over enige tijd een vers op een - nu nog hagelwitte - muur aangebracht.

'Op twee mieren'  van Kees Stip op de gevel van 
Cultureel Café 'De Plantage' aan de Markt

 Mats liet me ook het geboortehuis van Kees Stip zien. 
Op de gevel is een koperen plaatje aangebracht, waarop 
staat dat Stip hier is geboren. Een struik had dit echter 
aan het zicht onttrokken. Het zou mij niets verbazen als 
Mats de volgende keer een snoeischaar bij zich heeft...