vrijdag 17 mei 2013

Kees Stipjaar krijgt vorm

Dagblad van het Noorden, 18 mei 2013

Langzamerhand krijgt het Kees Stipjaar vorm. Vandaag berichtte het Dagblad van het Noorden over de expositie over Stip die in de zomermaanden in de pas gerestaureerde Stelmakerij in Sellingen gaat plaatsvinden. Binnenkort haal ik de collectie op in het historisch museum Viseum in Veenendaal, die haar in bruikleen geeft. Ook heb ik al verschillende dichters bereid gevonden op 31 augustus deel te nemen aan het Kees Stipfestival, dat een hommage aan de puntdichter belooft te worden.