woensdag 22 januari 2014

Groningen straks

Een visioen (ik heb ze vantevoren):
De gasbel heeft zijn laatste gas verloren. 
Een menigte staat op de Grote Markt 
en staart omlaag naar de Martinitoren.

Kees Stip

Uit: Groninger Kwatrijnen, Stad Groningen 
- 1991 - De Vier Seizoenen