zaterdag 7 januari 2012

Recensie: Marcel de Jong - Geen les meer


Zonder kennis wordt niemand wijs 
Geen les meer. Kroniek van de teloorgang van het mbo    

Je zou verwachten dat een roman die het falende onderwijssysteem op regionale opleidingencentra aan de kaak stelt, subiet een bestseller zou worden. Toch blijft het sinds de presentatie van Geen les meer in november vorig jaar (nog) akelig stil, afgezien van een enkele recensie op internet en een aangekondigd artikel in Schooljournaal, het blad van de Onderwijsbond van het CNV. Maar auteur Marcel de Jong is op zijn speciaal voor dit boek in het leven geroepen weblog blij met elke reactie, al schrijft hij op 30 december jl. wel: “Nu nog de publieke media…”

In Geen les meer kruipt De Jong in de huid van leraar Hans van Geel. Van Geel heeft hart voor zijn vak, voor zijn leerlingen en tot voor kort ook voor zijn school. Maar het mdgo-schooltje, waar hij ongetwijfeld zijn loopbaan als docent psychologie 24 jaar geleden is begonnen, bestaat niet meer en is door diverse fusiegolven jaren geleden al opgegaan in een regionaal opleidingencentrum (roc). Zorg en Welzijn heet nu de opleiding waar hij werkt.

Kennis?
De roman begint met de opening van het nieuwe gebouw van ROC Holland. Een gebouw dat met al z’n onvolkomenheden en gebreken een metafoor is voor het nieuwe onderwijssysteem. “Kennis, doen we daar niet meer aan?”, onderbrak Leo (een geestverwant van Van Geel) zijn manager. “Ja Leo, natuurlijk wel”, zei Van Tongeren met een glimlach. “Een verpleegster moet nog steeds kunnen injecteren, een pedagogisch werker moet weten hoe hij met autistische jongeren moet omgaan, maar de manier waarop we deze kennis aanbieden verandert. We gaan werken met het principe van just-in-time information. Als studenten tijdens het werken aan een project ontdekken dat ze bepaalde kennis en vaardigheden missen, kunnen ze een docent vragen een workshop of een training te geven.”  Na de invoering van het nieuwe leren blijft het echter doodstil in de lokalen. Geen leerling klopt aan voor kennis.

Internet
Dit is denk ik de kern waar het bij De Jong (en zijn ‘alter ego’ Van Geel) om draait. Bij het ‘nieuwe leren’ staat de leerling centraal en is de leraar de begeleider. In het ergste geval kiest de leerling zelf wat hij gaat leren; internet wordt gezien als een belangrijke bron van kennis. Leerlingen maken praktische opdrachten om vaardigheden op te doen. De kennissocioloog Michael Young zei ooit in een interview in NRC-Handelsblad: “Niet de leerling moet centraal staan in het onderwijs, maar de pedagogische relatie waarin kennisverwerving plaatsvindt. Het is een idiote gedachte dat leerlingen die nog geen intellectuele bronnen ter beschikking hebben, zelf zouden bepalen wat ze leren. Leerlingen die van huis uit weinig kennis krijgen aangereikt, krijgen er het minst van. Terwijl zij deze het meest nodig hebben.” Ik ben het volledig met hem eens. De kunst is om in het onderwijs de balans te vinden tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe leren’, waarbij kennisoverdracht centraal staat. Want zonder kennis wordt niemand wijs.

Tirade
Geen les meer is in wezen één lange tirade, verpakt als ‘roman’. Een tirade die niet alleen het nieuwe onderwijssysteem vervloekt, maar ook de schaalgrootte, het alsmaar uitdijende management, het grote graaien, de oppervlakkigheid, de onkunde, de banaliteit. De Jong chargeert daarbij overigens wel heel erg. Dat mag in een tirade, maar dan moet je wel van goeden huize komen en toch op z’n minst in de verte iets van de stijl van Jeroen Brouwers hebben, of  beter nog, van Multatuli. Helaas ontwaar ik die niet, waardoor de overdrijvingen op den duur gaan irriteren. En dan worden bijvoorbeeld ook dialogen, zoals tussen Leo en Chantal, de omhooggevallen senior docent Nederlands (die het analfabetisme nauwelijks is ontstegen, geen kranten leest en God betere ‘t ook nog een pornosite heeft), wel erg melig en voorspelbaar.

Uiteindelijk kiest Van Geel partij. Hij ondersteunt de actie van de leerlingen: “Stop het nieuwe leren. Wij willen les!”. Het komt hem duur te staan.

Vorm of vent
Op zijn weblog kaart De Jong zelf de aloude discussie over 'vorm of vent' aan. Hij zegt daarover: “Volgens mijn uitgever behoor ik tot de aanhangers der 'vent': het benadrukken van de maatschappelijke boodschap in het verhaal. Misschien heeft hij gelijk en gaat het mij niet louter om de vorm van het verhaal en het taalgebruik. Aan de lezer om te oordelen.”  Ook ik denk dat de uitgever gelijk heeft. En als uitgever zou ik het – omdat er wel erg weinig karakterontwikkeling plaatsvindt, zelfs niet bij de hoofdpersoon – geen roman, maar een kroniek hebben genoemd: Geen les meer. Kroniek van de teloorgang van het mbo.

Hans ter Heijden
Marcel de Jong – Geen les meer. Uitgeverij Passage, Groningen, 250 blz. €17,90. 

Zie ook een vorig bericht op dit weblog.