zondag 23 december 2012

Genomineerden Poetry Battle bekend

Dorontina Scholtens en Marcia Oldenburger genomineerd voor Poetry Battle

Leerlingen van de module creatief schrijven en ckv-creatief schrijven van RSG Ter Apel hebben meegedaan aan een sonnettenwedstrijd die in het kader van Gedichtendag georganiseerd is door Poetry in Concert (voorheen Muzikale Avond van het Gedicht). 

Unaniem heeft de jury, bestaande uit collega Nederlands Mea van der Voo en ondergetekende, Dorontina Scholtens (H4b) en Marcia Oldenburger (V5a) uit circa 40 inzendingen gekozen als dichteressen van de mooiste sonnetten. Het thema was muziek. Na 31 januari worden de gedichten gepubliceerd. 

Poetry Battle
Tijdens een heuse Poetry Battle nemen zij het op 31 januari a.s. in Theater Geert Teis in Stadskanaal op tegen twee genomineerde leerlingen van Ubbo Emmius Stadskanaal. Begeleid door de Provinciale Brassband Groningen o.l.v. Jacob de Haan, dragen de dichters hun sonnetten voor. Het publiek kiest de uiteindelijke winnaar, Jan Mulder reikt te prijs uit.

Op het programma van Poetry in Concert staan verder nog optredens van Ernest Daniël Smid, Frederique Spigt, Alex Vissering, Erwin de Vries , Karin Strobos en het projectkoor MUSA o.l.v. Chris Holman. De opbrengst van de avond gaat volledig naar de Stichting Leergeld. Baukje Galama, burgemeester van Stadskanaal, presenteert de avond.

Komt allen!

Informatie: Poetry in Concert en Gedichtendag