woensdag 5 december 2012

Net als banken vallen ooit de onderwijsfabrieken om

Vier jaar geleden nam ik na 25 jaar definitief afscheid van de Amarantis Onderwijsgroep. Ik zag de bui toen al hangen. De ontluisterende uitkomsten van het onderzoek naar de wantoestanden bij deze onderwijsmoloch zijn inmiddels toch nog als een bom ingeslagen. Ook bij mij. Het was nog erger dan ik al dacht. Kort voor de val van Amarantis schreef ik er al een artikel over in de Volkskrant en besteedde ik er op mijn weblog aandacht aan.

Bij mijn afscheid hield ik een toespraak die eindigde met de ASA blues (ROC ASA Utrecht was het onderdeel van Amarantis waar ik toen werkte). Deze 'zingzegde' ik samen met collega en vriend Martin Slagter. Enige voorspellende waarde had deze blues wel....

Hier 'zingzeg' ik samen met Martin de blues.
Met armgebaren wordt de tekst onderstreept...
De ASA blues

Refrein
Van christelijke meao tot Amarantis
van 300 naar 30.000 pupillen;
een honger, niet te stillen…
’t Is om te janken, ’t is om te gillen!
O yeah…
O no…

’t Vliegend hert* der jacht ontkomen
streek neer bij de meubelboulevard
en hier is het er toch van gekomen
dat het groeide, groeide, ja, alsmaar (refrein)

Noodgebouwen kwamen, gingen;
we fietsten toen van hot naar haar
de posters van het KAK** die hingen
achter ’t raam van ieder vaklokaal (refrein)

Me-a-o, m-m-o, h-a-v-o-m-b-o
Abstede, Scutos, HoogSticht
en ò-ò-ò-ò-ò-ò, óóóóóó
toen werd ROC ASA gesticht (refrein)

Het hert werd als een mammoet,
kakelend als een kip zonder kop
en koos, blind voor de tegenspoed,
voor meer en meer; het kende geen stop (refrein)

’t Hijgend hert veroverde Amsterdam
en eerst al alles in en rondom Amersfoort;
ik ben gevlucht, maar eens komt het er van
dat Groningen er ook bij hoort… (refrein)

Toch is er nog hoop in deze barre tijden:
Net als banken vallen ooit de onderwijsfabrieken om
en zullen kleine scholen uit hun as herrijzen.
Juicht dan allen! Juicht! Juicht alom!

O yeah! O yeah! Halleluja! O yeah!

Tekst: Hans ter Heijden 

*) In 1983 begon ik op de Chr. Meao in een noodgebouw aan de Vliegend Hertlaan in Utrecht (300 leerlingen). Toen de school groeide, verrezen er diverse nieuwe gebouwen bij de Meubelboulevard op Kanaleneiland.  
**) KAK: Kommissie Abstede Kultureel (een commissie die als doel had meao'ers cultureel te ‘verheffen’).

Deze blues werd op 21 oktober 2008 ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum (tevens het afscheid van Hans) door Martin Slagter en Hans ter Heijden ‘gezingzegd’ in café Florin (voorheen 'Zeezicht') in Utrecht.

foto's: Rian Kraan

Martin Slagter publiceerde ook over de teloorgang van Amarantis in de Volkskrant. Zie hier.