maandag 27 april 2015

Op weg naar Westerwolde


Het tij lijkt te keren. Het nieuwe provinciebestuur van SP, CDA, D66, ChristenUnie
en GroenLinks wil niet langer per decreet opleggen wie met wie moet fuseren bij
de gemeentelijke herindeling. Ook hoeven het niet per se megagemeenten te worden.
Een gunstige ontwikkeling die de kleinschalige cittaslow-gemeente Westerwolde
(Bellingwedde en Vlagtwedde) weer een stapje dichterbij brengt.
Komt 'mien dreum' dan toch uit?